LỄ THÁNH GIUSE – BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA, lễ trọng. (19/3/2021) – (Mt 1, 16. 18-21. 24a) – THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE “GIUSE ĐÃ THỰC HIỆN NHƯ LỜI THIÊN THẦN CHÚA TRUYỀN”.