Lễ Kính trọng thể Lễ Đức Mẹ Mân Côi, Bổn Mạng của Giáo Họ Môi Khôi Giáo Xứ Tân Việt 02.10.2016.