“Làng bác ái” phục vụ người khuyết tật và cư dân trong nửa thế kỷ tại Giáo phận Dapaong