Kinh Phụng vụ – Thứ sáu đầu tháng. Thánh Amrôxiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.07/12/2018.