Kinh Phụng vụ – CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN. CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO 21/10/2018.