Khai mạc lễ giỗ lần thứ 72 của cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp