Israel bắt đầu phá hủy hàng chục ngôi nhà của người Palestine