Hãy chú ý đến sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống chúng ta