Gợi ý mục vụ năm 2019 – Bài 1: Chúa Giêsu dạy chúng ta đồng hành /Bài 2: Gia đình là nơi đồng hành đầu tiên