GIÁO XỨ TÂN VIỆT – THÁNH LỄ TIỆC LY THIẾU NHI 2018