GIÁO XỨ TÂN VIỆT THÁNH LỄ NỬA ĐÊM GIÁNG SINH 2020.