GIÁO XỨ TÂN VIỆT : THÁNH LỄ NỬA ĐÊM GIÁNG SINH 2019.