GIÁO XỨ TÂN VIỆT MỪNG BỔN MẠNG GIÁO HỌ KITÔ VƯƠNG.