GIÁO XỨ TÂN VIỆT LỄ THÁNH TÊRÊSA BỔN MẠNG GIÁO XỨ.