GIÁO XỨ TÂN VIỆT : ĐỒNG HƯƠNG CỔ VIỆT MỪNG BỔN MẠNG.