GIÁO PHẬN VĨNH LONG : KHAI MẠC NĂM THÁNH KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NA