GIÁO PHẬN SÀI GÒN :THÁNH LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO