GIÁO HỌ GIOAN B.GIÁO XỨ TÂN VIỆT MỪNG LỄ BỔN MẠNG.