Giám mục New Mexico được bổ nhiệm làm giám mục phó của giáo phận San Jose.