Đức Thánh Cha chia buồn với các nạn nhân bị lụt tại Nhật Bản