Đức Phanxicô đến trụ sở Dòng Tên ở Rôma để cầu nguyện cho thầy Mura, cựu thư ký của ngài vừa qua đời