Đức Phanxicô biết rất rõ tình trạng Giáo hội ở Trung quốc