Đức Gioan Phaolô II, Đức Bênêđictô XVI, Đức Phanxicô, ba vị giáo hoàng của tôi