Dụ ngôn phòng chờ ánh sáng hay chuyện gì xảy ra lúc lâm chung?