Dụ ngôn chiếc ca-nô hay làm thế nào để duy trì tình yêu lứa đôi?