ĐTC: Nhiệm vụ trước tiên của giám mục là cầu nguyện và Lời Chúa