ĐTC: Chúa nói các môn đệ tỉnh thức cầu nguyện, không phải phòng thủ hay tấn công