ĐTC ca ngợi hai Giáo hội Myanmar và Bangladesh sinh động và tươi trẻ