ĐOÀN TERESA HÀI ĐỒNG GIÊSU GIÁO XỨ TÂN VIỆT – HOẠT ĐỘNG GÂY QUỸ BÁC ÁI MÙA CHAY 2016