ĐHY Marc Ouellet, Tổng trưởng Bộ GM, và việc độc thân linh mục