ĐGH Phanxicô yêu cầu vỗ tay cho Guadalupe Ortiz de Landázuri vừa được phong chân phước