ĐGH Phanxicô giải thích sự sùng kính của ngài dành cho Đức Mẹ trong một cuốn sách phỏng vấn “Người là Mẹ tôi”