Chuyện Ơn Gọi hiếm có thời nay: cả hai thành tài sắp đám cưới, lại rủ nhau đi tu.