Cha Tom Uzhunnalil: “Tôi đã chứng kiến ​​sức mạnh của sự cầu nguyện”