Câu chuyện “tượng Đức Mẹ bị vỡ”: từ bãi rác đến cuộc rước kiệu ở Chicago