Câu chuyện đằng sau bức họa của Caravaggio mà ĐGH Phanxicô yêu thích