Cậu bé trong gia đình được chữa lành bệnh ung thư nhờ sự can thiệp của Thánh Padre Pio