Cảnh Giáng sinh và cây thông Noel ở Vatican là “dấu chỉ của hy vọng” chống Covid-19