Các nhà lãnh đạo Hồi giáo xin tha thứ cho những vụ thảm sát vào Lễ Phục Sinh