Các giám mục Hoa Kỳ phát động tuần 9 ngày cầu nguyện cho Ngày Bầu cử