Các bạn trẻ Kitô và Hồi giáo cùng nhau cử hành lễ Truyền tin cho Đức Mẹ