7g tối 25/8: Hiệp thông cùng đền thánh Đức Mẹ Mân Côi Nam Hàn cầu cho Sài Gòn và quê hương Việt Nam